Munkajog

Irodánk hosszú évek óta folytat munkajogi, munkaügyi tanácsadást. Az időről időre változó gazdasági helyzetben is folyamatos igény mutatkozott az ilyen jellegű szolgáltatásokra ügyfeleink részéről.

Tevékenységünk kiterjed a munkajogi okiratok, szerződések, belső szabályzatok elkészítésére vagy a már meglévők felülvizsgálatára, peres képviselet ellátására, a napi, operatív működés során felmerült munkajogi problémák, kérdések megoldására.

Az elmúlt években több alkalommal végeztünk munkajogi átvilágítást, amelyben feltártuk a munkáltató munkaügyi szervezetét és rendszerét, jogi állásfoglalást készítettünk az ott tapasztalt eredményekről, aminek alapján segítséget nyújtottunk és részt vettünk a szükséges munkajogi intézkedések megtételében. Szolgáltatásainkat hazai piaci szereplőknek, valamint állami gazdasági társaságoknak nyújtjuk.