Hírek

2017-01-29

Élettársi kapcsolatok jogi szabályozása

Az elmúlt évtizedekben lezajlott változások hatására hazánkban is szembesülni kellett azzal a ténnyel, hogy a házasságon alapuló családmodellt egyre kevesebben választják követendő példaként, míg ezzel párhuzamosan fokozatosan […]
2016-12-03

Kell-e féltenünk az adatainkat?

Bizonyára sokakban felmerült már a kérdés, hogy például egy szállodaiszoba-foglalás esetén megadott személyes adatok kiszivároghatnak-e, azokhoz illetéktelenek hozzáférhetnek-e. Sajnálatos módon az aggodalom – ismerve a bűnözési és […]
2016-11-11

Vezető tisztségviselő eltiltása

Aki már volt vezető tisztségviselő (mondjuk ügyvezető egy Kft.-ban), az talán tudja, hogy a jogviszony keletkezésekor alá kell írni egy nyilatkozatot, amiben a leendő vezető tisztségviselő kijelenti, […]
2016-10-12

A ruhatárban hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk!

Az iroda egyik munkatársa múlt héten fodrásznál járt. A fodrászüzlet végében külön terület volt arra, hogy a hajmosás,hajvágás alatt a kedves vendégek a táskájukat (sokszor telefonnal, pénztárcával)/kabátjukat […]
2016-06-29

Az önálló zálogjog újjáéledése

​2016. május 3-án került sora T/10528. számú törvényjavaslatnak (a továbbiakban: „Törvényjavaslat”) a benyújtására, amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) első jelentős […]
2016-05-08

E-per, avagy fogyasztható-e az új gyümölcs?

A jelenleg elérhető információk szerint 2016. július 1. napjától kezdődően a jogi képviselővel eljáró, illetve a magyarországi székhellyel rendelkező, polgári perben félként részt vevő gazdálkodó szervezet kizárólag […]
2016-04-21

Túlvett és túladott szabadság új szabályozás

A 2012. június 30-ig hatályos Munka Törvénykönyve értelmében, ha a munkavállaló a naptári évben a munkaviszonya megszűnéséig több szabadságot vett igénybe, mint ami időarányosan járt volna neki, […]
2016-04-21

Módosíthatja-e a társaság ügyvezetése a társasági szerződést?

A társasági szerződés módosítása a Ptk. szerint a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik. (Ptk. 3:102. §) Az egyik ügyfélnél felmerült azonban a kérdés, hogy – mivel a […]
2016-03-04

Meddig is terjed a közvagyon?

Komoly visszhangot kapott az utóbbi napokban az MNB Alapítványainak ügyében hozott törvénymódosítás, amely az MNB 100%-os tulajdonában álló Alapítványokra vonatkozó adatok megismerhetőségét korlátozza. A módosítást megelőzően jogerős […]
2016-01-18

Kártérítés, kártalanítás, kötbér és bánatpénz az ÁFA törvény tükrében

Ügyvédi tevékenységünk során többször tapasztaltuk, hogy ügyfeleink szerződéses partnerei nem fizetik meg a szerződésben kikötött kötbért, tekintettel arra, hogy arról számla kiállítására még nem került sor. Ezen […]
2016-01-18

Visszajáró díj és kötbér

Egy ügyfélnél merült fel a kérdés, így az eredeti kérdés élét megtartva, de fiktív jogeset segítségével tesszük közzé az esetet. A Megbízó megbízta a Megbízottat egy feladat […]