Blog

2016-04-21

Módosíthatja-e a társaság ügyvezetése a társasági szerződést?

A társasági szerződés módosítása a Ptk. szerint a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik. (Ptk. 3:102. §) Az egyik ügyfélnél felmerült azonban a kérdés, hogy – mivel a […]
2016-03-04

Meddig is terjed a közvagyon?

Komoly visszhangot kapott az utóbbi napokban az MNB Alapítványainak ügyében hozott törvénymódosítás, amely az MNB 100%-os tulajdonában álló Alapítványokra vonatkozó adatok megismerhetőségét korlátozza. A módosítást megelőzően jogerős […]
2016-01-18

Kártérítés, kártalanítás, kötbér és bánatpénz az ÁFA törvény tükrében

Ügyvédi tevékenységünk során többször tapasztaltuk, hogy ügyfeleink szerződéses partnerei nem fizetik meg a szerződésben kikötött kötbért, tekintettel arra, hogy arról számla kiállítására még nem került sor. Ezen […]
2016-01-18

Visszajáró díj és kötbér

Egy ügyfélnél merült fel a kérdés, így az eredeti kérdés élét megtartva, de fiktív jogeset segítségével tesszük közzé az esetet. A Megbízó megbízta a Megbízottat egy feladat […]