Blog

2017-08-30

A szerződéses szabadság

„Az Alaptörvény és a jogszabályok mindenkire kötelezőek”. (Alaptörvény, R) cikk) Talán mindenki, aki hallott valamit, vagy felületesen tanult a jogról, ismeri a szerződéses szabadságelvét, amit sokan – tévesen […]
2017-08-16

A kötbér maximális mértéke

A kötbér a leggyakrabban alkalmazott szerződést megerősítő, szerződésszerű magatartásra ösztönző biztosíték (mellékkötelezettség), amely egyfajta átalány-kártérítési funkcióval rendelkezik. A kizárólag írásban kiköthető kötbér arra az esetre szolgál, ha […]
2017-07-26

A rendelkezési jogot korlátozó egyéb tilalom gyakorlati vonatkozásai

Az új Ptk. teremtette meg annak lehetőségét, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom, illetve az elidegenítési tilalom mellett ún. rendelkezési jogot korlátozó egyéb tilalom alapításával biztosítsa a jogosult a […]
2017-07-26

Igazságügyi szakértő kirendelése közjegyzői eljárásban

Amikor valami vitánk van a szomszéddal, az építtetővel, a mesterrel vagy azzal a morózus emberrel a második utcából, akitől a jónak kinéző használt autót vettük, ami most […]
2017-06-30

Ki felel az ablakból kidobott tárgyak miatti kárért?

Vajon kitől követelheti a károsult kárának megtérítését akkor, ha az utcán parkoló autójának szélvédője betörik egy épületből kidobott tárgy miatt? A Ptk. szerint a kiindulási alapot nem […]
2017-05-29

Írásbelinek minősül-e az email útján tett nyilatkozat?

Polgári jogunk számos esetben írásbeli alakot rendel egy szerződés (illetve az ahhoz kapcsolódó jognyilatkozat) érvényességéhez, ezen felül a szerződő feleknek is lehetőségük van arra, hogy a közöttük […]
2017-02-20

Mi a közös udvar?

Az első – és legkézenfekvőbb – válasz az, hogy egy társasház udvarát több lakó közösen használja. Természetesen ez is egy jó válasz lehet a fenti kérdésre, ugyanakkor […]
2017-01-29

Élettársi kapcsolatok jogi szabályozása

Az elmúlt évtizedekben lezajlott változások hatására hazánkban is szembesülni kellett azzal a ténnyel, hogy a házasságon alapuló családmodellt egyre kevesebben választják követendő példaként, míg ezzel párhuzamosan fokozatosan […]
2016-12-03

Kell-e féltenünk az adatainkat?

Bizonyára sokakban felmerült már a kérdés, hogy például egy szállodaiszoba-foglalás esetén megadott személyes adatok kiszivároghatnak-e, azokhoz illetéktelenek hozzáférhetnek-e. Sajnálatos módon az aggodalom – ismerve a bűnözési és […]
2016-11-11

Vezető tisztségviselő eltiltása

Aki már volt vezető tisztségviselő (mondjuk ügyvezető egy Kft.-ban), az talán tudja, hogy a jogviszony keletkezésekor alá kell írni egy nyilatkozatot, amiben a leendő vezető tisztségviselő kijelenti, […]
2016-10-12

A ruhatárban hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk!

Az iroda egyik munkatársa múlt héten fodrásznál járt. A fodrászüzlet végében külön terület volt arra, hogy a hajmosás,hajvágás alatt a kedves vendégek a táskájukat (sokszor telefonnal, pénztárcával)/kabátjukat […]
2016-06-29

Az önálló zálogjog újjáéledése

​2016. május 3-án került sora T/10528. számú törvényjavaslatnak (a továbbiakban: „Törvényjavaslat”) a benyújtására, amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) első jelentős […]